Teckningar

Trygg här
Tag min ängslan…
citat Mats Caldeborg
”Började falla som ett löv
Ångrade sig halvvägs ner,
förvandlades till en gul fjäril
och flög sin kos”.
Eeva Kilpi

klarar varje hopp
storm
blått ackord