Vårvinter år 2021

Vårvinter i viken. Olja på duk
En marsdag vid sjön. Olja på duk

Venus från Willendorf. Olja på duk.
Muttergottes von Kruzlowa. Olja på duk
Kvinnor vid vatten. Olja på duk

I det gröna. Olja på duk

Från Canova. Olja på duk

Venus från Willendorf. Olja på duk
Lilla smycket. Olja på duk
Ensam. Olja på duk
Viktigt möte. Olja på duk
Badviken. Olja på duk
Från Canova. olja på duk
Vårvinter. Olja på duk