Vårvinter år 2021

Vårvinter i viken. Olja på duk

Venus från Willendorf. Olja på duk.
Muttergottes von Kruzlowa. Olja på duk
Kvinnor vid vatten. Olja på duk

Samtal vid vatten. Olja på duk