Vinter 2020

Samtal vid vatten. Olja på duk

Kvinnor vid vatten. Olja på duk

Vårvinter. Olja på duk
Muttergottes von Kruzlowa